Cốp pha bó vỉa

  • Chiều dài chuẩn 1 mét
  • Thiết kế kép đổ 1 lần được 2 bó vỉa
  • Chất liệu: sắt, thép
  • Bề mặt sơn đỏ bên ngoài, bên trong không sơn
  • Có lỗ 2 đầu để cẩu tháp