Cốp Pha Mương Nước

Yêu cầu đối với việc sản xuất cốp pha mương nước:

  • Sản xuất theo đúng tiêu chuẩn về kích thước, cấu tạo của các bộ phận trong công trình.
  • Có độ chính xác cao.
  • Dễ dàng lắp dựng và tháo dỡ.
  • An toàn trong xây dựng (cứng cáp, bền vững, không bị cong)
  • Tái sử dụng được nhiều lần
  • Đa dạng về kích thước
  • Có tính kinh tế
  • Tăng chất lượng bề mặt bê tông.